Ds tác giả

Danh sách bài nhận đăng

TT

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

1

THỰC HÀNH TĨNH TÂM CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON – NHÌN TỪ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC CHỨNG

Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Vĩnh

2

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ MẦM NON THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Vũ Kiều Anh

3

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VỆ SINH – DINH DƯỠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC

Nguyễn Thị Mai Hương

4

THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TẠO HÌNH KÍCH THÍCH KHẢ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI

Lê Văn Huy

5

CẢI BIÊN TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẦM NON

Trần Viết Nhi

6

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Bích Thủy

7

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 - 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON

Vũ Thị Hương

8

ỨNG PHÓ VỚI CƠN CÁU GIẬN Ở TRẺ CHẬP CHỮNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA HARVEY KARP – MỘT SỐ GỢI Ý KHI ÁP DỤNG VỚI TRƯỜNG HỢP TRẺ VIỆT NAM

Lê Thị Thanh Nhàn

9

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC  GIÁ TRỊ SỐNG - KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Trần Thị Lệ Thu

10

VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” TRONG ĐỔI MỚI DẠY HỌC HỌC PHẦN “TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON”

Nguyễn Thị Hồng Lam

11

XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ BẰNG TRANH VẼ NHẰM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

Hoàng Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng Vân

12

TƯƠNG QUAN GIỮA VIỆC TIẾP XÚC SỚM VỚI MÀN HÌNH VÀ CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Ở TRẺ MẦM NON: TỔNG QUAN TỪ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

Nguyễn Bảo Uyên

13

STEAM: KẾT HỢP KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ MẦM NON

Nguyễn Minh Anh, Trương Thị Kim Oanh

14

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG HỖ TRỢ TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT Ở ÚC

Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Vĩnh

15

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON

Trần Nguyên Lập

16

VUI CHƠI ANJI – MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẢ LẠI QUYỀN ĐƯỢC VUI CHƠI THỰC SỰ CHO TRẺ EM TẠI TRUNG QUỐC

Nguyễn Thị Ngọc Nuôi

17

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Thị Ngọc Ánh

18

CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

Phạm Thị Nhạn

19

SỬ DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VIDEO TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NON

Phạm Thị Vân Anh

20

LỒNG GHÉP GIÁO DỤC AN TOÀN VÀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tạ Thị Kim Nhung, Trương Thị Thanh Hoài

21

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở LẠNG SƠN

Đặng Thế Anh

22

GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH THANH HOÁ

Hồ Sỹ Hùng

23

NGHIÊN CỨU KHUNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MẦM NON CÁC NƯỚC ASEAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Anh Tuấn

24

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TIỀN ĐỌC
CHO TRẺ 5-6 TUỔI

Nguyễn Thị Triều Tiên

25

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NON

Phan Thị Thúy Hằng, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Trầm Ca

26

DIARY KID – PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Lê Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Hạnh

27

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Lê Văn Thắng

28

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TOÁN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

Lương Thị Minh Thủy

29

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Ở TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG LẤY TRẺ  LÀM TRUNG TÂM

Trần Thị Hoàng Yến

30

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC HUẾ                                                                   

Trần Thị Thủy Thương Ngọc

31

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

Đỗ Thị Hiền, Phạm Thị Nhạn

 

32

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY CHO SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH”

Nguyễn Thị Sương Lan,

Phan Thị Thúy Hằng

33

KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CỦA TRẺ 4-5 TUỔI

Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Thị Thảo

34

RÈN LUYỆN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO TRẺ MẦM NON

Phạm Quang Thuận

35

RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HỌC PHẦN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON”

Phạm Thanh Thuỷ

36

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON

Đặng Thị Ngọc Phượng

37

XÂY DỰNG DỰ ÁN HỌC TẬP HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ MẦM NON”

Lê Thị Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo

 

38

SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TRẺ MẦM NON VỚI VĂN HỌC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0

Nguyễn Thanh Tâm

 

39

TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Nguyễn Thị Tuấn Anh

 

40

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Tưởng Thị Quỳnh Nga

 

 

admin updated: 2019-02-19 10:46:15 PM

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?