Hội đồng khoa học

Danh sách ban biên tập kỷ yếu

TRƯỞNG BAN

PGS. TS. Lê Anh Phương

 

Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐH Huế

PHÓ TRƯỞNG BAN

TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh

 

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

UỶ VIÊN

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Giám đốc Trung tâm NC GDMN, Viện KHGD Việt Nam

PGS.TS. Bùi Thị Lâm

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Nguyễn Hoài Anh

Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Nguyễn Thanh Tâm

P. Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Đinh Thị Hồng Vân

P. Trưởng Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

PGS.TS. Trần Thị Tú Anh

Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Đặng Thị Ngọc Phượng

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Nguyễn Văn Quang

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Nguyễn Bá Phu

Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bé

Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Phạm Thị Thúy Hằng

Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Nguyễn Phước Cát Tường

Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Tạ Thị Kim Nhung

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Lương Thị Minh Thủy

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Lê Thị Nhung

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Trần Viết Nhi

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Nguyễn Huyền Trân

Khoa Du lịch, ĐH Huế

ThS. Tôn Nữ Nhã Điển

Phòng KHCN và HTQT, Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

 

 
admin updated: 2019-02-19 10:31:55 PM

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?