Hội đồng khoa học

Danh sách ban biên tập kỷ yếu

Hội thảo Quốc gia kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Giáo dục Mầm non và và 17 năm đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học

1.

PGS.TS. Lê Anh Phương

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Trưởng ban

2.

TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Phó Trưởng ban

3.

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy viên

4.

PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ủy viên

5.

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Ủy viên

6.

PGS.TS. Bùi Thị Lâm

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ủy viên

7.

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng phòng ĐTĐH, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

8.

PGS. TS. Văn Thị Thanh Nhung

Viện trưởng Viện nghiên cứu sư phạm, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

9.

TS. Hà Viết Hải

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

10.

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

11.

TS. Nguyễn Hoài Anh

Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

12.

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Phó trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Ủy viên

13.

TS. Đinh Thị Hồng Vân

Phó trưởng Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

14.

TS. Đặng Thị Ngọc Phượng

Trưởng BM KHXH, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ủy viên

15.

PGS. TS. Trần Thị Tú Anh

GV Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

 


Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?