Ban tổ chức

Danh sách ban tổ chức hội nghị

1.

PGS. TS. Lê Anh Phương

Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Trưởng ban

2.

PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Phó Trưởng ban

3.

TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên thường trực

4.

TS. Hà Viết Hải

Trưởng phòng KHCN và HTQT, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

5.

PGS. TS. Hoàng Thị Huế

Phó Trưởng phòng KHCN và HTQT, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Uỷ viên

6.

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy viên

7.

PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ủy viên

8.

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Ủy viên

9.

PGS.TS. Bùi Thị Lâm

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ủy viên

10.

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Phó khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Ủy viên

11.

TS. Đặng Thị Ngọc Phượng

Trưởng BM KHXH , Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

12.

ThS. Tạ Thị Kim Nhung

Trưởng BM KHTN, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

13.

ThS. Nguyễn Thuỳ Nhung

Trưởng BM Nghệ thuật , Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

14.

TS. Lê Hồ Sơn

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

15.

ThS. Lê Văn Huy

GV Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

16.

CN. Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

17.

ThS. Phan Hoàng Hải

Trưởng phòng Cơ sở vật chất, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

18.

ThS. Tôn Nữ Nhã Điển

CV Phòng KHCN và HTQT, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ủy viên

19.

ThS. Lê Thị Nhung

GV Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên

20.

ThS. Trần Viết Nhi

GV Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm , ĐH Huế

Ủy viên


Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?