Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

07h30 - 8h00     : Đón tiếp đại biểu

08h00 - 8h30     : Khai mạc Hội thảo

08h30 - 10h00   : Báo cáo khoa học và thảo luận

1. Nghiên cứu khung năng lực giáo viên mầm non các nước ASEAN và định hướng phát triển giáo viên mầm non ở Việt Nam

2. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non

3. Diary Kid – phần mềm hỗ trợ quản lý trường mầm non

4. Vui chơi Anji – mô hình giáo dục trả lại quyền được vui chơi thực sự cho trẻ em tại Trung Quốc

10h00 - 10h15   : Giải lao

10h15 -  11h30  : Báo cáo khoa học và thảo luận

5. Sự tương tác giữa trẻ mầm non với văn học  trong bối cảnh cách mạng 4.0

6. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hoá

7. Ứng phó với cơn cáu giận ở trẻ chập chững theo phương pháp của Harvey Karp – một số gợi ý khi áp dụng với trường hợp trẻ Việt Nam

8. Tương quan giữa việc tiếp xúc sớm với màn hình và chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non: tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài

11h30                 : Tổng kết, bế mạc Hội thảo

 

admin updated: 2019-02-28 9:08:56 PM

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?