HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

"GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0"

Mục đích hội thảo

Công bố những nghiên cứu mới nhất về giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0 dưới góc độ lí luận và thực tiễn.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực hành trong lĩnh vực giáo dục mầm non giữa các nhà khoa học, các nhà quản lí, các giảng viên và giáo viên mầm non.

Tạo cơ hội kết nối, thiết lập các nhóm nghiên cứu và thực hành giáo dục mầm non

Đăng ký

Nội dung hội thảo

Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tổ chức và quản lí giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0.

Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về đổi mới hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em độ tuổi mầm non dưới ảnh hưởng của cách mạng 4.0.

Đăng ký

Mốc thời gian quan trọng  • Ngày tổ chức: 09/03/2019
     
  • Gửi bài trước: 30/12/2018
     
  • Đăng ký dự hội thảo trước: 28/02/2019

     

 

Đăng ký

 

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?